Foto sluga

Foto Sluga / Sokol kula 10 / 051/330-900 / Korzo 5 / 051/330-300 / email

Naše usluge za vjenčanja

 • fotografiranje kod mladoženje i mlade
 • fotografiranje samog čina vjenčanja
 • fotografiranje poziranja na odabranoj lokaciji
 • fotografiranje prvog plesa
 • fotografiranje rezanja torte
 • fotografiranje bacanja buketa i podvezice
 • u slučaju lošeg vremena fotografirnje poziranja neki drugi dan
 • izrada fotografija za foto zahvalnice, ljepljenje i donošenje istih u toku večeri
 • sve fotografije snimljene na vjenčanju na dvd-u u punoj rezoluciji
 • prije printanja albuma zovemo Vas na provjeru

Ostale usluge

 • fotografiranje krštenja,krizmi i pričesti
 • fotografiranje svih vrsta događanja, od rođendana, godišnjica, promocija, prezentacija i sl.
 • izrađujemo fotografije na velikim formatima
 • izrađujemo fotografije na canvas papiru
 • printanje fotografija sa svih medija
 • slikanje za dokumente
 • izrada fotografija od starih fotografija bez negativa
 • retuširanje fotografija
 • plasticifiranje dokumenata
 • izrađivanje foto kalendara
 • izrađivanje foto vizitki

Aktualna fotogalerija

 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/712
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/661
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/601
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/463
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/0204
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/202
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/0181
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/66
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/57
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/56
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/48
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/36
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/26
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/18
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/17
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/15
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/14
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/91
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/90
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/89
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/88
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/87
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/86
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/85
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/84
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/83
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/82
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/81
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/80
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/79
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/78
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/77
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/76
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/75
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/74
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/73
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/72
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/71
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/70
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/69
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/68
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/67
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/66
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/65
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/64
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/63
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/62
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/61
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/60
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/59
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/58
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/57
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/56
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/55
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/54
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/53
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/52
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/51
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/50
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/49
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/48
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/47
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/46
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/45
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/44
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/43
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/42
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/41
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/40
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/39
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/38
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/37
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/36
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/35
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/34
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/33
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/32
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/31
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/30
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/29
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/28
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/27
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/26
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/25
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/24
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/23
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/22
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/21
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/20
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/19
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/18
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/17
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/16
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/15
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/14
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/13
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/12
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/11
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/10
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/09
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/08
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/07
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/06
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/05
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/04
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/03
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/02
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/01
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/92
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/732
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/0496
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/0492
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/0486
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/450
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/0284
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/0271
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/265
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/0226
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/0196
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/0130
 • ht_tps://admin.webiny.com/uploads/fotosluga/company_14/images/0046

O nama

Vjenčanja